Vestigingen

Vestigingen midden in de woonwijk
Alle vestigingen van Het Andere Wonen liggen in de woonwijk. Zo kunnen onze bewoners blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. De sociale contacten blijven behouden en alle hobby’s, zoals biljarten of kaarten en andere activiteiten buiten de deur kunnen zij zoveel mogelijk blijven doen. Dat bevordert het welzijn van onze bewoners.

Ontwikkeling vestigingen Het Andere Wonen
De vestigingen ontwikkelen we samen met woningbouwcoöperaties of particuliere beleggers. Zij blijven eigenaren van de panden. De ondernemers van Het Andere Wonen huren het complete cluster appartementen. De bewoners huren daarna weer van de ondernemers een volwaardig appartement. Wij bouwen met bewezen, nieuwe technieken. Deze noemen we domotica. Al de technieken zetten we in om het welzijn van onze bewoners te bevorderen.  Zo verhogen we de zelfredzaamheid, bewegingsvrijheid en daarmee de veiligheid van onze bewoners.

Sociale huursector
Onze appartementen zijn voor iedereen te betalen! Het Andere Wonen ontwikkelt woonclusters met een combinatie van appartementen in de sociale huursector en (lage) middenhuur. In dit segment is de vraag groot, maar is het aanbod klein. Daar wil Het Andere Wonen met hun vestigingen in de wijk op inspelen. Als u in aanmerking wilt komen om te wonen in een van de vestigingen Het Andere Wonen zal in de meeste gevallen een inkomenscheck worden uitgevoerd. Dit zal deel uitmaken van de inschrijving.

Voetenbadje
“Onze volwaardige appartementen zijn voor iedereen betaalbaar!”

Wonen bij Het Andere Wonen
Sinds 2016 heeft Het Andere Wonen diverse vestigingen geopend in Brabant. Het woonzorgconcept van Het Andere Wonen heeft zich dus al bewezen. En in de jaren is het concept goed getest en bijgesteld. We kunnen zelfs aangeven dat er lijsten met belangstellenden zijn om in een van onze vestigingen in de wijk te mogen wonen.

Iedere vestiging biedt buiten de zorg ook nog diensten en services. Deze kunt u samen met het ondernemerspaar op uw wensen afstemmen. Wilt u meer weten over het wonen in onze vestigingen?

Veel nieuwe vestigingen in ontwikkeling
Het Andere Wonen ontwikkelt continu met diverse partners nieuwe vestigingen. Naast locaties in Brabant zijn er ook ontwikkelingen in Limburg en Friesland. Onze doelstelling is om in 10 jaar 40 vestigingen te openen door heel Nederland.

Misschien starten we ook bij u in de wijk!
Volg onze ontwikkelprojecten.

Meer weten over Het Andere Wonen?
Voor meer informatie kunt u ook onze
brochure downloaden.