Het Andere Wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf regie voeren over ons eigen leven. In onze samenleving zijn de zorginstellingen door alle bezuinigingen en grootschaligheid steeds onpersoonlijker. Medewerkers zijn meer bezig met het invullen van papierwerk en het navolgen van protocollen dan de daadwerkelijke zorg voor de bewoners.

Wij willen terug naar de basis. Zorg gaat volgens ons namelijk niet om bezuinigingen en kostenbesparingen, maar om de persoonlijk zorg en welzijn van de mens. Je eigen regie blijven voeren is daarin de leidraad.

Bewoner met hond

Het Andere Wonen is kleinschalig en in de wijk
Alles wat wij doen dient het doel om het welzijn van onze bewoners te bevorderen. Wij zetten in op kleinschalige woonclusters. Een cluster bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen en een of twee gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten en ontmoetingen.

Elke vestiging wordt middels een franchiseformule gerund door een ondernemerspaar, dat ook in de vestiging woont. Het ondernemerspaar is daardoor 24/7 aanwezig in het cluster en leeft echt samen met de bewoners. Hiermee wordt persoonlijke aandacht en zorg op maat gewaarborgd voor onze bewoners.

“Waardige en liefdevolle zorg, gastvrijheid en servicegerichtheid zijn hierbij speerpunten.” Arno van den Berg, bestuurder Het Andere Wonen.

Denken in mogelijkheden
Bewoners kunnen met of zonder partner in de vestiging komen wonen. Huisdieren zijn in onze vestigingen ook welkom. Verder kunnen bewoners en hun familie met het ondernemerspaar afspraken maken over hun behoefte aan zorg, activiteiten en andere diensten en services die men naar eigen behoefte af kan nemen. Het persoonlijke welzijn, veiligheid en kwaliteit van zorg staat bij ons altijd centraal.

Het Andere Wonen is voor iedereen betaalbaar!
Het Andere Wonen ontwikkelt woonclusters met een combinatie van appartementen in de sociale huursector en (lage) middenhuur. In dit segment is de vraag groot, maar het aanbod klein. Daar willen wij op inspelen. Als u in aanmerking wilt komen om te wonen in een van de vestigingen van Het Andere Wonen, dan zal er in de meeste gevallen een  inkomenscheck worden uitgevoerd.
Dit zal deel uitmaken van de inschrijving.

Meer weten over Het Andere Wonen?
Voor meer informatie kunt u ook onze
brochure downloaden.