Het Andere Wonen Leeuwarden
Martha Rauwerda en Henk Ketting
Noordvliet 37
8921 GD  Leeuwarden
Telefoon: 06 519 826 00
E-mail: leeuwarden@hetanderewonen.nl

Algemeen

Het Andere Wonen Leeuwarden bestaat uit 20 appartementen geclusterd wonen. Dit appartementencomplex vindt u aan Noordvliet 37 in Leeuwarden. Onze zorgondernemers Martha Rauwerda en Henk Ketting ontvangen vanaf oktober 2021 bewoners met een vorm van dementie op deze locatie.

Appartementen

Noordvliet 37 in Leeuwarden is nu nog een leeg gebouw, maar komend jaar wordt het pand verbouwd. Estea Captial maakt de volwaardige appartement zorggeschikt en toekomstbestendig. Voorzien van domotica (techniek in de zorg) wordt het woonzorgcomplex klaar gemaakt voor de nieuwe bewoners met dementie of een ander soortige zorgvraag. Bewoners huren deze volwaardige appartementen met zorg van Het Andere Wonen Leeuwarden.

Diensten

Het Andere Wonen heeft al meerdere vestigingen in Brabant en is ook aan het uitbreiden in provincie Limburg en vanaf volgend jaar dus ook in de provincie Friesland. Noordvliet 37 wordt een kleinschalig woonproject geclusterd wonen in de wijk. Hier biedt Het Andere Wonen de bewoners zorg op maat en andere servicegerichte dienstverlening. De bewoner behoudt zelf de regie en kunnen zelfstandig blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Ook als echtpaar kunt u hier komen wonen.

Naast zorg biedt Het Andere Wonen Leeuwarden diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. Dit kan zijn in de eigen woning of in de gemeenschappelijke ruimte.

Wilt u wonen in deze woonvorm?
Kijk dan op de website van Het Andere Wonen Leeuwarden voor de mogelijkheden. De zorgondernemers kijken graag met u naar de mogelijkheden van geclusterd wonen in de wijk.